کد خبر: ۵۰۲۳۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۷ - ۲۲ آذر ۱۳۹۶
پنجمین گردهمایی نمایندگان مجلس و صنعتگران صنعت خودرو به همت سازمان خبری خبرخودرو برگزار شد.
سازمان خبری خبرخودرو ، پنجمین گردهمایی نمایندگان مجلس و صنعتگران صنعت خودرو به همت سازمان خبری خبرخودرو برگزار شد.

آقای حمیدرضا فولادگر - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44
آقای حمیدرضا فولادگر - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44
آقای حمید گرمابی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای حمید گرمابی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای سعید باستانی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای سعید باستانی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای سید جواد حسینی کیا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای سید جواد حسینی کیا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای ولی ملکی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای ولی ملکی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
آقای علی محمد شاعری - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
آقای علی محمد شاعری - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
آقای سید کاظم دلخوش اباتری - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
آقای سید کاظم دلخوش اباتری - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
آقای محسن کوهکن ریزی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و تدوین آیین نامه داخلی
آقای محسن کوهکن ریزی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و تدوین آیین نامه داخلی
آقای احمد صفری - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
آقای احمد صفری - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
آقای نبی هزارجریبی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای نبی هزارجریبی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای شهباز حسن پور - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون اصناف و حمایت از صنعت ملی ، اقتصاد مقاومتی
آقای شهباز حسن پور - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون اصناف و حمایت از صنعت ملی ، اقتصاد مقاومتی
آقای حسین مقصودی - عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
آقای حسین مقصودی - عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
آقای محمد حسینی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای محمد حسینی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای اسدالله قره خانی آلوستانی - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
آقای اسدالله قره خانی آلوستانی - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
آقای مسعود رضایی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
آقای مسعود رضایی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
آقای محمدعلی پورمختار - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
آقای محمدعلی پورمختار - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
آقای محمود صادقیان - معاون اخبار و رسانه های مجلس شورای اسلامی
آقای محمود صادقیان - معاون اخبار و رسانه های مجلس شورای اسلامی
آقای علیرضا رحیمی - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
آقای علیرضا رحیمی - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
آقای علی کاظمی باباحیدری - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای علی کاظمی باباحیدری - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
خانم معصومه آقاپورعلیشاهی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
خانم معصومه آقاپورعلیشاهی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
آقای سید شریف حسینی - مدیرکل حسابرسی و امور صنایع وزارت نفت
آقای سید شریف حسینی - مدیرکل حسابرسی و امور صنایع وزارت نفت
آقای هادی قوامی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای هادی قوامی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای محسن بیگلری - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای محسن بیگلری - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
آقای محمدرضا منصوری - عضو کمیسیون صنایع و معادن و اصل نودم قانون اساسی
آقای محمدرضا منصوری - عضو کمیسیون صنایع و معادن و اصل نودم قانون اساسی
آقای همایون یوسفی - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
آقای همایون یوسفی - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
آقای علی بختیار - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
آقای علی بختیار - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
آقای محمد فیضی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
آقای محمد فیضی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
آقای احمد انارکی محمدی - کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
آقای احمد انارکی محمدی - کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیاخبار مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"